Benvolguts amics.


Els rucs estan desapareixent del nostre territori i volem contribuïr a que això no passi. Aquesta és una iniciativa d'utilitat socioeducativa amb interacció dels nostres infants i aquests nobles animals en la que totes les parts en surten beneficiades.


Gràcies pel vostre suport.

El nostre propòsit es la revalorització de l'espècie asinina.


Antigament el ruc era molt comú en qualsevol activitat relacionada amb el transport de càrrega o persones, treballs de conreu i recol·lecció, trillar a l’era, treballs forestals, vigilància de ramats, moviment de molins, nòries i bombes d’aigua, etc. Amb la industrialització va anar desapareixent la seva efectivitat en front de les màquines a motor.

 

Recuperant els seus usos tradicionals per al sector eco-turístic, terapèutic, de lleure i en algunes activitats agrícoles i forestals, és possible mantenir aquesta espècie i preservar-la al nostre país.


Amb l’augment dels valors ecològics i l’ interès per els nostres parcs naturals, el senderisme en companyia del nostre ruc és idoni per la descoberta a la natura.

 

A França i en concret al Pirineu, està bastant estesa, i segueix creixent l’utilització del ruc per a fer senderisme.

 

Per la docilitat i les mides inferiors que tenen els rucs respecte als cavalls, els fan idonis per a la pràctica inicial eqüestre dels nens, desenvolupant equilibri, confiança i responsabilitat. De cara als més petits no imposa tant un ruc com un cavall.


A part de muntar en ruc hi ha moltes activitats socieducatives relacionades amb l’ase, com son les feines amb l’arada, carregar l’animal, enganxar-lo al carro, guarnicionería bàsica, jocs, tenir-ne cura i raspallar-lo o fer senderisme mentre el ruc ens porta la càrrega i participar en alguns esdeveniments.

No ens dediquem a la compra-venda.

 

Tenim un ramat consolidat amb alguns exemplars rescatats i educats entre rucs i per rucs, ténen una bona interacció entre ells i les persones, per tant es un grup d'animals equilibrat on tots es complementen. Ideal per a oferir-los a escoles, grups, families o per activitats terapèutiques per a persones amb altres capacitats amb realització d’acompanyament per dintre del recinte amb un estret contacte amb l’animal i amb suport i coordinació dels seus monitors i professionals terapeutes.Els nostres Amics